Disclaimer

Dock Six aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuistheden in deze website.
Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en zo correct mogelijk wordt onderhouden, geeft Dock Six geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal , links of enig andere inhoud in dit materiaal.


Dock Six zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe , indirecte, danwel gevolgschade inclusief, en zonder enige limiet, van gemiste inkomsten en/of gemiste winstkansen , welke het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik van dit materiaal.

De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en geeft Dock Six geen enkele verplichtingen in de toekomst.